Rensning af vand er vigtig ved den forsat voksende industri

1På trods af, at mennesket har eksisteret i mange tusinde år, så er det alligevel inden for de sidste 200 år, at man har set den største udviklingen i både teknologien og samfundets struktur. Man har indtil nu udelukkende haft systemer, hvor der har været få rige mænd på magten eller en konge, der skaber et diktator lignende samfund. Nu er ordet demokrati pludselig blevet introduceret over hele verdenen, og dette skaber en verden, der er bedre at leve i. Man ser også, hvordan teknologien har været igennem en helt utrolig udvikling, der forsat kun bliver større og større. Det stiger eksponentielt om man vil. Dette gør, at alt generelt bliver hurtigere og mere smart.

Det tidspunkt, hvor verdenen virkelig begyndte at ændre sig, var ved det moderne gennembrud. Det ligger i ordet, at det var her, den moderne verden kom til. For det er nemlig en meget karakteristisk periode, hvor der er sket utrolige ting for menneskeheden. Internettet er absolut et af dem, som også er med til at skabe globalisering over hele verdenen. De lande, hvor man før var nødt til at rejse i flere dag for overhoved at ramme kysten, kan man nu snakke med over internettet på samme vilkår som din nabo. Dette er dog en form for teknologiskudvikling, men det, der i virkeligheden var med til at skubbe det moderne gennembrud i gang, var faktisk udviklingen i industrien. I stedet for lokalsamfund ville alt pludselig blive produceret det samme sted. Dette skabte arbejde og gjorde, at folk flyttede ind til byerne. Dette gjorde, at folk faktisk blev klar over deres dårlige levevilkår. På mange måder ville man aldrig have undgået det moderne gennembrud, dog kan man også se, at det moderne gennembrud ligger til grund for mange af de problemer, som vi møder i dag for eksempel ordentlig rensning af vand.

Rensning af vand er kun en af løsningerne

Som før nævnt fulgte der en masse problemer med, når ting pludselig skulle masseproduceres. For det første skal der nogle teknikker til, hvis man skal producere i større mængder. På samme tid var mængden af affald også lavere, så den enkelte selv kunne tage sig af det. Dette møder man dog ikke ved de store industrier. Her bliver affaldet for meget, og er en af grundene til, at naturen snart går nedenom og hjem. Dette affald er for eksempel udledning af CO2 eller spildevand udledt fra industrier. Her det vigtig med ordentlig rensning af vandet, hvis det skal kunne drikkes, dette kræver dog også energi, og kan ikke altid overskues.

Rensning af vand er vigtigt for danskernes sundhed

Først og fremmest er dette affald utrolig farligt for naturen. Det er allerede nu tydeligt at se, hvordan menneskene med deres industri har ødelagt store dele af naturens systemer. Dette er i sig selv forfærdeligt. Dog går det også udover menneskene sundhed, når vand fra rensningsanlæg for eksempel ikke er fuldstændig rent.

Comments are closed.