Hvad er et opholdssted for børn og unge

Et opholdssted eller bosted som fx Hedehuset, er et sted der er beregnet til børn eller unge, der af den ene eller anden årsag ikke kan bo hjemme hos deres mor, far eller værge. Der kan være mange grundet til man bør flyttes fra sit hjem og til et opholdssted, i hvert fald for en preiode. Måske magter forældrene ikke at varetage barnets tarv for eksempel grundet et misbrug eller psykisk sygdom. Det kan også være at barnet eller den unge har en vanskelig adfærd, som for en periode håndteres bedre af et veluddannet personale end af forældrene selv. De ansætte på et opholdssted for børn og unge er nemlig trænet til at håndtere personer med psykiske udfordringer, problematiske familieforhold og meget andet. De har redskaberne til at hjælpe den unge og gøre livet lettere for dem. Et opholdssted er altså en yderst vigtig institution for udsatte børn og unge.

opholdssted-for-boern-og-unge

Et godt opholdssted for børn og unge

Det er vigtigt at anerkende, af de personer der bor på et opholdssted for børn og unge har brug for en enorm omsorg og kyndig og professionel hjælp. Et godt og rummeligt opholdssted har et personale der favner både de mere personlige relationer og de faglige teknikker. Unge der bor på et opholdssted er blevet flyttet fra deres hjems vante rammer, og har derfor brug for at føle både tryghed, ro og regelmæssighed. Et godt opholdsstedtager sig tid til de enkelte beboere, har personale nok og ressourcer til at lære deres børn og unge om livets værdier, acceptabel opførsel og generel dannelse.

Et opholdssted vigtigste rolle er, at hjælpe deres beboere til at kunne fungere optimalt i deres fremtidige liv.

 

Sådan finder du det rette opholdssted for børn og unge

 

Når det rette opholdssted for børn og unge skal findes, er der en række kriterier der ideelt set skal opfyldes. For det første er det vigtigt at specificere barnets eller den unges problem og udfordringer, så man finder et bosted med pædagoger der har speciale i et takle netop den slags udfordringer. Dernæst er det af yderst vigtighed at beboeren vil kunne føle sig tryg på det valgte opholdssted – både i forhold til de ansatte men også i relation til de øvrige beboere. Her kan alder, baggrund og tilstand især spille ind. Alt efter barnets alder og familie relation kan der også være en fordel i, at opholdsstedet ikke er placeret geografisk for langt væk fra barnets eller den unges hjem og familie. På opholdsstedeter målgruppen drenge og piger i alderen 12-15 år med lettere psykiske problemer, kriminel løbebane, misbrug eller adfærds vanskelligheder. Opholdsstedet hjælper beboerne med at have en så vidt mulig velfungerende hverdag, hvor de passer deres skole og måske endda også finder tid til venskaber og fritidsaktiviteter. Desuden har de ansatte på stedet et tæt samarbejde med en praktiserende psykiater, så beboerne på opholdsstedet altid er i fagligt kyndige hænder.

Comments are closed.