Hvad kan familieterapi gøre for dig, og din familie?

Det mest basale princip når det kommer til familie er:

Når en i familien har et problem, så har hele familien et problem.

Nogle gange kan det se ud som om der er en i familien der har et problem, eller opfører sig problematisk. Det kunne fx være en far der altid har vigtigere ting at gøre end at deltage i familielivet. Eller en mor der er konstant stresset og ulykkelig, eller en vanskelig teenager, en apatisk 5 årig etc.

Men en familieterapeut vil se noget helt andet: en symptombærer.

Problemer i familien skal først identificeres, så kan de fikses

Ofte er det et barn der er symptombærer. Når det sker, så tror mange at der måtte være noget galt med barnets udvikling. Men tit reagerer barnet bare på situationen omkring sig, og bliver til en symptombærer.

Symptombæreren er sådan set kun den, der reagerer mest synlig, når der er et eller andet galt i familien. Familieterapeutens opgave er så, at finde ud af hvor skoen trykker. Familieterapi går ud på, at familien kan erhverve sig de redskaber, der kan sikre god trivsel og en bedre hverdag.

Sådan foregår familieterapi

Det starter altid med en indledende telefonsamtale eller en mail, hvor der aftales hvordan den første session skal ske. Det er altid forskelligt fra familie til familie, og fra situation til situation. Mange faktorer spiller en rolle: Familiens størrelse, børnenes alder, problemernes art og omfang og også, hvilke praktiske forhold der spiller ind. Igennem den første kontakt, kan familieterapeuten danne sig et billede derom.

Den første session starter typisk med, at familieterapeuten skærer det ud i pap, at stemingen i familien altid er de voksnes ansvar. Ansvaret skal aldrig være børnenes. Det er et kendt faktum, at børn tit føler sig skyldige og ansvarlige, når det knaser i familien. Og det skal de naturligvis ikke.

Så vil terapeuten spørge hvad de enkeltes familiemedlemmers længsler er, og så har man allerede noget at arbejde hen imod.

Se mere om familieterapi her, på https://www.terapifordig.dk/familieterapi-kobenhavn/

Hvad kan familien få ud af familieterapi?

Formålet er altid bedre trivsel for hele familien. Mere detaljeret set, ser det cirka sådan ud:

  • Mere tryghed – alle medlemmer i familien skal føle sig tryg. At skabe tryghed er familiens vigtigste funktion
  • Mere glæde – når familien fungerer godt, vil alle blive gladere
  • Mere integrerede teenagere – teenager årene er altid vanskelige og konfliktfyldte. Men det hjælper, hvis de unge kan blive mere åbne
  • Bedre, og mere konstruktiv kommunikation – som vil bl.a. føre til færre konflikter

Comments are closed.