En personlighedstest gør rekrutteringen nemmere

I vores moderne samfund er det normalt at folk specialiserer sig utroligt meget. Dette står i kontrast til hvad man gjorde i gamle dage, hvor det var muligt og endda forholdsvis almindeligt at uddanne sig til både filosof, forretningsmand og gartner på én livstid. I dag har man i virksomheder ikke brug for folk med generel viden om mange emner, man søger i stedet efter medarbejdere som er kloge og kompetente inden for et enkelt eller to utroligt specifikke vidensområder. Er man en virksomhed der leder efter nye medarbejdere er det ofte smartere at hyre et større antal specialiserede medarbejdere end at hyre nogle få ansøgere med en grundlæggende forståelse for flere forskellige emner.

Når man leder efter nye medarbejdere, spiller den enkelte medarbejders personlighed naturligvis også en stor rolle. I forhold til rekruttering er det dog meget nemmere at vurdere uddannelse og kompetencer end personlighed, da den første af disse kan aflæses direkte fra en ansøgers CV eller jobansøgning. Personlighed og personens arbejdsmetoder kan sjældent afkodes fra disse, og det er sjældent at man som arbejdsgiver har tid til at tage en personlig samtale med samtlige ansøgere. Her kan en personlighedstest være til stor hjælp. Får man en jobansøger til at tage en personlighedstest, er det meget nemmere at vurdere ansøgerens personlighed samt arbejdsmoral- og metoder, hvilket som bekendt er uundværlig viden i forbindelse med en eventuel ansættelse.

Sørg for at anvende en professionel personlighedstest

På nettet er det ikke særligt svært at finde frem til mindst et dusin forskellige gratis personlighedstests. Disse er dog sjældent hverken særligt videnskabelige, grundigt udførte eller af specielt høj kvalitet. De fleste gratis personlighedstests er ikke tiltænkt til professionel brug, og derfor bør en gratis personlighedstest fundet på nettet ikke anvendes til at vurdere personligheden af hverken nye jobansøgere eller allerede ansatte medarbejdere. En sådan test er alt for uprofessionel, og er ofte lavet af folk som ikke har forstand på personlighedstests. Er man som arbejdsgiver interesseret i at udsætte nye ansøgere for en personlighedstest inden de ansættes, bør man derfor i stedet finde en test som er af høj kvalitet og som er udviklet af et firma med forstand på personlighedstests.

En personlighedstest af høj kvalitet kan oftest kendes på at den har været under udvikling i mange år. Dette betyder nemlig at testen er grundigt gennemarbejdet gennem flere år, og at den derfor ikke indeholder uprofessionelle fejl som kan gøre det muligt for testtageren at misforstå et eller flere af spørgsmålene. Den nemmeste måde hvorpå man kan finde en god personlighedstest på er at kigge efter om testen anvendes af andre større virksomheder eller af offentlige institutioner.

 

En personlighedstest giver en bedre selvindsigt

En personlighedstest kan ikke kun bruges i forbindelse med rekruttering eller vurdering af potentielle ansøgere. Personlighedstests er også hyppigt anvendt til at vurdere allerede ansatte medarbejderes arbejdsmoral, -vaner og –metoder. Ikke udelukkende hjælper testen arbejdsgiveren til at få et bedre indblik i hvem han arbejder sammen med, men en personlighedstest kan også gøre medarbejderne klogere på dem selv. En personlighedstest hvor medarbejderne skal tage stilling til en masse blandt andet moralske spørgsmål, fører til at arbejderne får et intraperspektiv på dem selv, altså en bedre ide om hvem de selv er.

Dette kan især anvendes i forbindelse med personlig udvikling af medarbejderne. De får en bedre ide om hvad der er vigtigt for dem, hvad deres styrker og svagheder er samt hvad det er der driver dem. Måske vigtigst af alt får de også indblik i hvad de kan gøre for at blive endnu bedre til hvad de gør, og hvad der kræves af dem før de kan nå deres personlige målsætninger.

Comments are closed.