Et efterskoleophold danner dig for livet

Et stigende antal unge mennesker vælger at tage et år på efterskole. Det kan enten være som en erstatning for det sidste obligatoriske skoleår, eller det kan være i forlængelse af skoletiden.

Nogle tager på efterskole i ottende eller niende klasse, og nogle tager deres tiendeklasse på en efterskole. Enkelte snupper to år, men det mest almindelige er et enkelt år.

Dette enkelte skoleår kan endda på mange måder være med til at danne det unge menneske for livet.

Hvad er en efterskole?

En efterskole er en form for kostskole. Det vil sige, at du bor på skolen. Nogle weekender tager du hjem derfra, og andre weekender tilbringer du på skolen til nogle fælles aktiviteter.

Det vil sige, at du på et ret tidligt tidspunkt i dit liv får afprøvet at bo et andet sted end derhjemme. Du skal klare dig uden dine forældre i dagligdagen, og du kommer til at bo tæt sammen med nogle andre elever på din alder.

Der er selvfølgelig både opsyn med de unge og en hjælpende hånd eller en tryg arm, når der er brug for det. Men i stor udstrækning kommer den unge til at skulle klare flere ting selv, end de fleste gør derhjemme. Det er med til at danne den unge.

På en efterskole undervises der selvfølgelig i de obligatoriske fag, men så er der også typisk en række valgfag, som kan være meget forskellige. På Gram Efterskole kan du for eksempel vælge: E-sport, madkunst, kunst, adventure, musik og medie. På andre efterskoler har de andre valgfag. Disse valgfag er vigtige for den enkelte efterskoles profil.

Det sociale liv på en efterskole

Ud over den særlige fagrække så vægtes den sociale side af livet på en efterskole meget højt. Det er en meget vigtig del af det at gå på efterskole. Der gøres meget fra skolens side i forhold til at socialisere eleverne og styrke deres venskaber.

Når du bor så tæt sammen, som du gør på en efterskole, og du spiser sammen, går i skole sammen og tilbringer fritiden sammen, så opstår der et helt særligt bånd eleverne imellem. Der bliver dannet mange stærke relationer i løbet af sådan et efterskoleophold.

Ud over den faglige og den personlige dannelse får de fleste efterskoleelever også nogle gode og stærke venskaber. Nogle af disse venskaber bliver livslange. Et efterskoleophold giver nogle oplevelser, som sætter sig spor i den unge.

 

Comments are closed.