Misbrug som ung

Et misbrug er og vil altid være meget dårligt, da der ikke kommer noget godt ud af det. Hvis du er ung, så har du mulighed for at få ungebehandling, hvor det handler om, at man vil motivere den unge ud af problemerne. Man vil gøre hvad man kan, for den unge kan skabe forandringer i livet og hverdagen, så man kommer væk fra det, som er årsagen til, at misbruget er blevet en realitet fra start af. Man arbejder i et tæt samarbejde med den unge, da det er vigtigt, at den unge selv har lyst til, at der skal ske en forandring, da det ellers ikke vil virke på den lange bane. Det er typisk unge i alderen 15 til 17 år, som får tilbud misbrugsbehandling, hvis det er de kommer fra familier med komplekse sociale og psykiske problemstillinger.

Vær opmærksom på disse punkter

Man kan komme i betragtning til ungebehandling mod misbrug, hvis man kan nikke ja til tre eller flere af de nedenstående punkter.

 • Hvis man får en for tidlig voksen misbrugsadfærd.
 • Vanskeligheder i sin adfærd, det sociale eller følelserne.
 • Oplever problemer ved at aflæse kropssprog og normale sociale ”regler”.
 • Haft problemer ved at fungere i skoletiden.
 • Et dårligt eller manglende forhold til forældre.
 • Et dårligt eller manglende forhold til venner.
 • Har oplevet et svigt.
 • Har behov for, at man er et sted med en familiær dagligdag.
 • En manglende tillid til voksne.
 • Lavt selvværd og en manglende tillid til sig selv.
 • En mangel på evnen til at indgå i et social samvær.
 • Et ustabilt familieforhold, men også bare et manglende netværk.
 • Unge som har været udsat for fysiske eller psykiske overgreb i livet.

Hvordan foregår ungebehandlingen?

Der er et stort fokus på, at der bliver taget hensyn til de unges særlige behov. Man inddrager samtidig relevante familiemedlemmer og samarbejdspartnere, som kan hjælpe til, at hele forløbet og behandlingen forløber på den bedste måde, da det er det man ønsker i sidste ende. Det helt store man sigter efter er, at man vil ændre på den misbrugsadfærd som den unge har fået. Man håber samtidig på, at den unge får en tydelig struktur i hverdagen. Det er specielt noget som kan hjælpe de unge, da det hjælper dem med, at hverdagen bliver mere overkommelig, da man har en ide om, hvad det egentlig er man skal.

Det er løsningsfokuseret

Den terapi som bliver benyttet, har et stort fokus på, at det skal være løsningsfokuseret. Man er flere i behandling, så det er vigtigt, at man får gode relationer og får et netværk til de andre. Flere har tidligere følt, at de ikke rigtig hører til de steder de er. Netop det er en vigtig del, af den behandling som man får. Behandlingen afhjælper meget den følelsesmæssige isolation, som mange tidligere har følt. Der er ikke flere i behandling ad gangen, end man kan holde styr på. Hvilket også sikre, at du får en god hjælp hele vejen igennem. Du får samtidig strategier og nogle hjælpemidler til, at du fremover kan hjælpe dig selv videre, når det er du skal ud på din egen rejse i livet efterfølgende.

Hvad tilbydes til de unge?

Der tilbydes en god undervisning i særlige forhold, som kan være samfund, regler, kognitive processer eller bare adfærd. Hvilket kan være vigtige redskaber, som den unge kan bruge fremover på sin egen rejse. Der tilbydes også social træning, som også hjælper fremover. Idræt er også noget, som er rigtig godt for unge. Der er også ADL, som er en forkortelse for almindelig daglig livsførelse, så det er meget de opgaver, som man oplever i dagligdagen.

Comments are closed.